Reference

INVESTITOR – VAHALI METAL TREATMENT DOO

LOKACIJA –  ZASAVICA II – SHIPYARD, M. MITROVICA, SERBIA

INVESTITOR – HEALTHCARE EUROPA DOO

LOKACIJA –  RUMA, SERBIA

INVESTITOR – ANREE FUCHS

LOKACIJA –  LAUFEN – SWISSELAND

STATUS – IN PRODUCTION

INVESTITOR – LUŠTICE DEVELOPMENT AD TIVAT

LOKACIJA –  LUŠTICE – MONTENEGRO

INVESTITOR – ADRIATIC MARINAS DOO TIVAT

LOKACIJA – PORTO MONTENEGRO, TIVAT, MONTENEGRO

LOKACIJA – RIBNJAK, DONJI PUT, NOVI SAD, SERBIA