Proizvodnja

Stambeni moduli

Stambeni i poslovni modularni mobilni objekti firme Mobilsistemi predstavljaju značajan pomak u stambenoj gradnji. Pored veoma kratkog vremena montaže (2 do 5 dana, u zavisnosti od veličine objekta), savremenog arhitektonskog rešenja sa upotrebom ekoloških materijala , ovi objekti imaju vrhunsku energetsku efikasnost.

Kancelarijski kontejneri

Stambeni i poslovni modularni mobilni objekti firme Mobilsistemi predstavljaju značajan pomak u stambenoj gradnji. Pored veoma kratkog vremena montaže (2 do 5 dana, u zavisnosti od veličine objekta), savremenog arhitektonskog rešenja sa upotrebom ekoloških materijala , ovi objekti imaju vrhunsku energetsku efikasnost.

Građevinski kontejneri

Stambeni i poslovni modularni mobilni objekti firme Mobilsistemi predstavljaju značajan pomak u stambenoj gradnji. Pored veoma kratkog vremena montaže (2 do 5 dana, u zavisnosti od veličine objekta), savremenog arhitektonskog rešenja sa upotrebom ekoloških materijala , ovi objekti imaju vrhunsku energetsku efikasnost.

portirski kontejneri

Stambeni i poslovni modularni mobilni objekti firme Mobilsistemi predstavljaju značajan pomak u stambenoj gradnji. Pored veoma kratkog vremena montaže (2 do 5 dana, u zavisnosti od veličine objekta), savremenog arhitektonskog rešenja sa upotrebom ekoloških materijala , ovi objekti imaju vrhunsku energetsku efikasnost.

Skladišni kontejneri

Stambeni i poslovni modularni mobilni objekti firme Mobilsistemi predstavljaju značajan pomak u stambenoj gradnji. Pored veoma kratkog vremena montaže (2 do 5 dana, u zavisnosti od veličine objekta), savremenog arhitektonskog rešenja sa upotrebom ekoloških materijala , ovi objekti imaju vrhunsku energetsku efikasnost.

Sanitarni kontejneri

Stambeni i poslovni modularni mobilni objekti firme Mobilsistemi predstavljaju značajan pomak u stambenoj gradnji. Pored veoma kratkog vremena montaže (2 do 5 dana, u zavisnosti od veličine objekta), savremenog arhitektonskog rešenja sa upotrebom ekoloških materijala , ovi objekti imaju vrhunsku energetsku efikasnost.