Modularni kompleksi

Modularni kompleski  su u potpunosti prilagodljivi prema Vašim potrebama. U pitanju su višenamenski objekti, napravljeni prema specifikacijama klijenata u kratkom vremenskom roku. Ukoliko vam je potreban. U pitanju su kompleksi sačinjeni od dva ili više međusobno povezanih kontejnera sa ciljem dobijanja funkcionalne celine. Najčešći primer upotrebe modularnih kompleksa su poslovni prostori koje je moguće u kratkom roku demontirati i preseliti na drugu lokaciju.

Osnovna jedinica modularnih kompleksa predstavljaju kontejneri koji se potom povezuju su skladu sa željama kupca.Za fasadu koristimo proverene materijale kako bi postigli visoku energetsku efikasnost, dok za unutrašnje zidove, se koriste sendvič paneli poliuretanske ispune. Naši klijenti se najčešće odlučuju za upotrebu PVC stolarije. Modularni kompleksi mogu sadržati sledeće elemente:

  • Kancelarijski prostor
  • Sanitarni čvor (WC školjku, lavabo, sanitarije i kadu)
  • Stambeni prostor
  • Magacinski prostor

Pored toga, podovi ovakvih modularnih kompleksa su presvučeni laminatom visokog kvaliteta namenjenog komercijalnoj upotrebi. Kako bi se omogućilo normalno funkcionisanje, kompleksi poseduju kompletno razvedenu elektroinstalaciju sa pripadajućom razvodnom kutijom sa automatskim osiguračima i FID sklopkom.

Montaža modularnih kompleksa u proseku traje je nekoliko dana, nakon čega je moguće useljenje opreme i korisnika, ali i početak rada.

Obaveze investitora prilikom izgradnje ovih kompleksa su nivelisanje terena namenjenog za postavku kompleksa kao i  dovođenje glavnog strujnog kabla i uzemljenje. 

CENA MODULARNIH KOMPLEKSA ZAVISI OD:

Cenu višenamenskog modularnog objekta možete dobiti slanjem upita. Kako bi ste dobili što precizniju cenu potrebno je da opišete kakav modularni objekat vam je potreban (detaljan opis, spisak opreme, raspored prostorija, tip sanitarija, stolarije, dimenzije stolarije, itd.).

14 + 3 =